2200m2 med Barrikade PU-Screed.
Gulv til fiskeindustri eller arealer med meget harde påkjenninger.
Maling av tak og vegger er også utført av oss.

 

Tilbake